Türkiye Cumhuriyeti

Vilnius Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Paylaşılan Sosyal Sorumluluklar Avrupa Konseyi Şartı , 27.08.2014

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Delegeleri Tarafından 22 
Ocak 2014 tarihinde kabul edilen "Paylaşılan Sosyal Sorumluluklar Avrupa Konseyi Şartı"na ilişkin Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı’nın gayri resmi Türkçe çevirisine ulaşmak için "Eke" tıklayınız. Ayrıca sözkonusu Şart’ın İngilizce ve Fransızca orijinal metinlerine https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1189&Language=lanEnglish&Site=CM&lang=en

  
internet sitesinden ulaşılması mümkündür.İlgili Dosyalar :

- Download.pdf