Türkiye Cumhuriyeti

Vilnius Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dünya Türk İş Konseyi (dtik)'e Erişim Adresi , 19.07.2010

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)bünyesinde oluşturulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)'e www.dtik.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.