Türkiye Cumhuriyeti

Vilnius Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Litvanya'da Eğitim ve Yükseköğretim Olanakları, 04.07.2017

Litvanya'da yükseköğrenim veren 22 üniversite ve 23 kolej bulunmaktadır. 2016 yılı verilerine göre, 30-34 yaş arası Litvan nüfusun % 54,8’ü yükseköğrenim mezunu olup, bu oranla Litvanya AB içinde ilk sırada yer almaktadır.

Ülke, yüksek lisans ve doktora programları yönünden elverişli imkanlar sunmaktadır. Litvanya’dan alınan diplomalar tüm AB ülkelerinde kabul görmektedir. 120’nin üzerinde farklı eğitim alanında yükseköğrenim görebilmek mümkündür. Özellikle Rusça ve İngilizce dillerindeki eğitim programları dikkat çekmektedir. Eski SSCB coğrafyasının en eski ve Litvanya’nın en büyük üniversitesi olan Vilnius Üniversitesi bu alanda önde gelmektedir.

2015-2016 öğretim yılında 93.524 öğrenci üniversitede, 39.772 öğrenci ise kolejlerde öğrenim görmüş, yabancı ülkelerden öğrenci değişim programları ile Litvan üniversitelerinde öğrenim görmeye gelen öğrenci sayısı ise 4.711kişi olmuştur.

2015-2016 akademik yılı verilerine göre, Litvanya'da toplam 2.444 doktora öğrencisi bulunmakta olup, bunların 382'si anılan akademik yılda doktoralarını tamamlamıştır. Anılan akademik yıl verilerine göre, Litvanya’da bulunan 22 üniversitenin öğretim üyelerinin %41,9'unun doktorası bulunmaktadır.

Litvanya'da AR-GE çalışmaları üniversiteler, araştırma kurumları ve özel sektör tarafından yapılmakta olup, devlet, üniversiteler ve araştırma kurumları tarafından yürütülen çalışmalara katkı sağlamakta, ayrıca yüksek teknoloji üreterek, AR-GE çalışmalarına katkıda bulunan özel sektöre teşvik vermektedir.

AB Programları çerçevesindeki öğrenci değişimleri ikili eğitim ilişkisinin temelini oluşturmaktadır. Erasmus programı çerçevesinde Türk öğrencilerin tercih ettikleri ülkeler arasında Litvanya, ön sıralarda yeralmaktadır. Bu çerçevede, 2015-2016 öğretim yılında, Erasmus programı kapsamında Litvanya'dan 248 öğrenci (150 eğitim, 98 staj için) Türkiye'de, Türkiye'den de 350 öğrenci  (340 eğitim, 10 staj için) Litvanya'da eğitim görmüştür. 2016 itibariyle 139 Türk öğrencinin Litvanya’da çeşitli üniversitelerde tam zamanlı yükseköğrenim gördüğü bilinmektedir. 

Litvanya’da Türkçe dersleri Vilnius Üniversitesi Doğu Dilleri ve Filoloji Fakültesi, Vilnius Pedagoji Üniversitesi ve Kaunas Vytautas Didzioji Üniversitesi’nde verilmektedir. Türkçe derslerini takip eden öğrenci sayısı 120 civarında olup, 2015-2016 öğretim yılında Vilnius Üniversitesi Doğu Dilleri ve Filoloji Fakültesi’nde 8 öğrenci Türkçe derslerini tamamlayarak mezun olmuştur.

Litvanya’da, üniversitelerin eğitim ücretleri ile yüksek lisans ve doktora programlarının dönemlik ücretleri, üniversiteye ve bölümlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

Litvanya'daki yükseköğrenim olanakları hakkında daha ayrıntılı bilgi için,
http://www.studyinlithuania.lt/en
adresinden faydalanılabilir.