Türkiye Cumhuriyeti

Vilnius Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Ülkemiz ile Litvanya Arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar, 15.05.2017

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Lituanya (Litvanya) Cumhuriyeti Arasında Akdolunan Muahedenet Muahedenamesi. İmza tarihi: 17.09.1930

2. Sıhhat Patentalarının Üzerine Yapılan Konsolosluk Vizelerinin Kaldırılması Hakkında İtilafname. İmza tarihi: 22.12.1934

3. Türkiye-Litvanya Arasında Akdolunan Vize Harçlarında Eşitlik Sağlamak Üzere Nota Teatisi. Teati tarihleri: 26.05.1939 ve 17.06.1939

4. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Arasında Ticari Modüs Vivendi, Ticaret ve Tediye Anlaşması. İmza tarihi: 07.06.1939

5. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması. İmza tarihi: 27.08.1992

6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması. İmza tarihi: 22.06.1993

7. TRT ve Litvanya Televizyonu Arasında İşbirliği Protokolü. İmza tarihi: 22.06.1993

8. Litvanya ile Türkiye Arasında İmzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması. İmza tarihi: 10.02.1994

9. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması. İmza tarihi: 11.07.1994

10. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hususi Veya Hizmet Pasaportu Hamillerini Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutma Hususunda Anlaşma. İmza tarihi: 11.07.1994

11. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma. İmza tarihi: 11.07.1994

12. Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Konsolosluk Anlaşması. İmza tarihi: 11.07.1994

13. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması. (Sözkonusu Anlaşma, Türkçe ve İngilizce metinleri arasındaki farklılık nedeniyle Başbakanlık tarafından Bakanlığımıza iade edilmiştir.) İmza tarihi: 11.07.1994

14. Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması. İmza tarihi: 11.07.1994

15. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması. İmza tarihi: 11.07.1994

16. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşması. İmza tarihi: 19.09.1995

17. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği ve Temaslar Anlaşması. İmza tarihi: 20.09.1995

18. Kuzey Atlantik Konseyi'ne Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Programına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşma. İmza tarihi: 02.05.1996

19. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kanundışı Sirkülasyonu (Kaçakçılığı) ve Diğer Önemli Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması. İmza tarihi: 02.06.1997

20. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması. İmza tarihi: 02.06.1997

21. Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliği Protokolü. İmza tarihi: 02.06.1997

22. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı ile İlgili Litvanya-Türkiye Karma Komisyon Protokolü. İmza tarihi: 04.01.1998

23. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol. İmza tarihi: 24.11.1998

24. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek Olarak İmzalanan "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3' ün Değiştirilmesi Hakkında Karar. R.G. İlan tarihi: 15.01.1999

25. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması. İmza tarihi: 19.03.1999

26. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki 2 sayılı Protokolun Ek A'sı ile "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3 ün Değiştirilmesine İlişkin Ortak Komite Kararı. R.G. ilan tarihi: 17.01.2000

27. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardımlaşmaya İlişkin Anlaşma. İmza tarihi: 15.11.2000

28. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Üçüncü Protokol'ün Değiştirilmesine İlişkin Ortak Komite Kararı. R.G ilan tarihi: 30.04.2001

29. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Litvanya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol. İmza tarihi: 15.04.2003

30. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ün Değiştirilmesine İlişkin 2002/1 Sayılı Ortak Komite Kararı. R.G. ilan tarihi:13.08.2003

31. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması. İmza tarihi: 07.02.2004

32. Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararı. R.G. ilan tarihi: 26.05.2004

33. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı arasında Ulaştırma Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı. İmza tarihi: 04.04.2013

34. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu (LRT) arasında Mutabakat Zaptı. İmza tarihi: 04.04.2013

35. Türkiye ve Litvanya Ekonomi Bakanlıkları arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Bildiri. İmza tarihi: 08.12.2014

36. AB Bakanlığımız ile Litvanya Dışişleri Bakanlığı arasında AB üyelik sürecinde işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı. İmza tarihi: 08.12.2014