Türkiye Cumhuriyeti

Vilnius Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Ekonomik ve Ticari İlişkiler, 15.05.2017

Litvanya ile ikili ticaretimizde  son yıllarda önemli artış olmuştur. 2004 yılında 296 milyon Dolar olan ticaret hacmimiz, 2016 yılında yaklaşık iki katına çıkarak 540 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskaite'nin 2014 Aralık ayında ülkemizi ziyareti sırasında karşılıklı ticaret hacminin ilk aşamada 1 milyar Dolara ulaştırılması ortak hedef olarak benimsenmiştir.  

Ülkemiz ile Litvanya arasındaki 2011-2016 yıllarında gerçekleştirilen ikili ticaretin dökümü aşağıda sunulmuştur:  

                                 Türkiye-Litvanya İkili Ticaret

İthalatımız (Milyon Dolar)

2011       2012       2013        2014      2015      2016

148,1        218,3       178,7         217,2       244,6      281,3

Başlıca İthalat Ürünlerimiz

Metal cevherleri, kereste, döküntü ve hurdalar, hububat ve mamulleri, canlı hayvanlar, taş kömürü, linyit, ham yağlar, mobilyalar, metal dışı mineraller, giyim eşyası ve aksesuar (%0,11’le 63.sırada). 

İhracatımız (Milyon Dolar)

2011       2012       2013        2014      2015       2016

274,2      275,9         403,3         350,9       300,2      258,6

Başlıca İhracat Ürünlerimiz

Çeşitli mamul eşya, tekstil elyafı ve mamulleri, çeşitli makine ve teçhizat (elektrikliler dahil), metallerden nihai ürünler, tütün ve mamulleri (%0,21’la 67.sırada)

Aynı zamanda Letonya ve Estonya’ya da akredite olan Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliği 4 Eylül 2012’de faaliyete geçmiştir. Litvanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde de, 2015 yılında münhasıran ekonomik işlerden sorumlu olmak üzere bir diplomat görevlendirilmiştir.

Ülkemiz ve Litvanya arasında karşılıklı yatırımlar sınırlı düzeydedir. Litvanya “Firma Tescil Merkezi”nin verilerine göre Litvanya’da toplam 72 adet Türk ortaklı firma kayıtlıdır. Ancak, bunlardan aktif olarak faaliyet gösterenler 10 civarındadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın verilerine göre, Türk girişimcilerin  2011-2015 verilerine göre Litvanya'da 2 milyon Dolarlık yatırımları mevcuttur. Öte yandan, 1994'ten bu yana Türk inşaat firmaları Litvanya'da yaklaşık 180 milyon Dolarlık iş almış ve tamamlamışlardır.

Ülkemizde kayıtlı 27 Litvanya sermayeli şirketin 2005-2015 döneminde gerçekleştirdiği toplam yatırımları ise, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre 22 milyon Dolar’dır. Bu firmalar inşaat-gayrimenkul, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri, imalat sanayi, madencilik ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Grybauskaite'nin 2014 yılında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret marjında, 8 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da iki ülkenin Ekonomi Bakanlığı arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Bildiri imzalanmış ve 9 Aralık 2014 tarihinde İstanbul'da Türkiye-Litvanya İş Forumu düzenlenmiştir. İki ülkeden yaklaşık 60 işadamının iştirak ettiği sözkonusu forumda ikili ticaret hacminin artırılması, Litvanya’nın ihtiyaç duyduğu altyapı projelerinde Türk müteahhitlerinin daha fazla rol üstlenmesi, bilgi teknolojileri, elektronik,  kimya sanayii, gıda, ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konuları üzerinde durulmuştur. 

Türkiye, Litvan turistler için en çok tercih edilen paket turlar için tatil ülkesi konumundadır. 2012’de Litvanya Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Turizm Departmanı’nın kuruluşunun 20. yıldönümü vesilesiyle Türkiye’ye “son 20 yılda en çok sayıda Litvan turistin gittiği ülke” özel ödülü verilmiştir. 2015 yılında ülkemizi ziyaret eden Litvan turist sayısı, 112.654 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizden ise, 2015 yılında 7.100 vatandaşımız Litvanya’yı ziyaret etmiştir. Litvanya'dan ülkemize yönelik turist akımında 2016'nın ilk altı ayında %3,81 oranında artış olmuş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iptaller sınırlı kalmıştır. 2016'da Türkiye'yi ziyaret eden Litvan Turist sayısı 109.749 olup, bu rakam 2015'e oranla %2,58'lik sınırlı bir gerilemeye tekabül etmektedir.

THY tarafından 11 Haziran 2013 tarihinde haftada üç kez başlatılan İstanbul-Vilnius seferleri, 26 Ekim 2014 tarihinde beşe çıkartılmıştır. 29 Mart 2015 tarihinden itibaren ise İstanbul-Vilnius güzergahında her gün THY seferi düzenlenmiştir. Ekim 2016'da kış dönemi nedeniyle haftalık sefer sayısı 5'e düşürülmüş, 26  Mart 2017 tarihinden itibaren ise tekrar haftanın her gününe çıkarılmıştır.