Türkiye Cumhuriyeti

Vilnius Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Uludağ Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Kabul Sınavı Uüyös , 15.04.2016

Uludağ Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Kabul Sınavı hakkında yapılan duyuruya ilişkin bilgilere http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/oidb/U%C3%9CY%C3%96S%20Ba%C5%9Fvuru%20Duyurusu%2033.pdf
linkinden ulaşılması mümkündür.


Saygıyla duyurulur.