Türkiye Cumhuriyeti

Vilnius Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Diaspora, Kültür Ve Toplum Dergisi , 08.04.2016

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlanan uluslararası hakemli "Diaspora, Kültür ve Toplum" dergisinin ilk sayısında yayımlanacak çalışmalara ilişkin başvurular diaspora@ytb.gov.tr adresine 15 Mayıs 2016 tarihine kadar yapılabilecek olup, dergide yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, diaspora, göç, demografi, aidiyet, kimlik, dini ve kültürel hayat, ayrımcılık, insan hakları ihlalleri gibi konulardaki çalışmalara yer verilecektir.

Saygıyla duyurulur.


İlgili Dosyalar :

- Diaspora, Kültür ve Toplum Dergisi.jpg