Türkiye Cumhuriyeti

Vilnius Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik , 21.10.2015

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ekte sunulmaktadır.

 


Saygıyla duyurulur

İlgili Dosyalar :

- Karar.pdf