Türkiye Cumhuriyeti

Vilnius Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gençlik Köprüleri , 28.08.2014

Yurtdışında yaşayan 16-22 yaş aralığında ve eğitime devam eden gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanımlarına ve Türkiyenin tarihi ve kültürel mekanlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek vermek amacı ile "Gençlik Köprüleri" isimli bir program, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTATB) tarafından hayata geçirilmektedir.

Bu amaca matuf olarak YTATB tarafından 2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı kapsamında Türkiye’de veya yurtdışında kurulmuş kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz; sivil toplum kuruluşlarına (dernekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, temaya uygun projeler için destek sağlanacaktır.

Program içeriğine http://www.ytb.gov.tr/  adresli YTATB’nin internet adresinden ulaşılması mümkündür.