Türkiye Cumhuriyeti

Vilnius Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Litvanya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti , 26.11.2009

 

DUYURU

 

 

1. Litvanya vatandaşlarına, ülkemize turistik maksatlı seyahatlerinde toplam kalış süresi 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti getirilmiştir.

 

2. Uzun süreli ikamet, öğrenim, ilmi araştırma, montaj-bakım-onarım, eğitim gibi özel amaçlı seyahatler dış temsilciliklerimizden alınacak "özel meşruhatlı vize"ye tabidir.  

 

3. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve TIR/kamyon sürücüleri ve yardımcıları dış  temsilciliklerimizden alacakları amacına uygun konsolosluk vizesiyle ülkemize giriş yapabileceklerdir.

 

4. Önceki uygulama çerçevesinde, Litvanya umuma mahsus pasaport hamillerinin ülkemize girişlerinde 5862 sayılı Pasaport Kanunu'nun 8. maddesine göre, sakıncalı kişilerden ve geçim koşulu şartlarına sahip olup olmadıklarının tahkiki yapılacaktır.